not available not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

Lobular Pneumonia Sample
   
Lobular Pneumonia 40x
   
Lobular Pneumonia 400x
   
Keuhko
   

Lobular pneumonia (pneumonia lobare) Sample

Näytteenä on keuhkoa. Alveoleissa todetaan serofibrinoosista eksudaattia (heraista ja säikeistä tulehdusnestettä, #) ja neutrofiilistä granulosyytti-infiltraatiota (*). Lobaaripneumonia eroaa bronkopneumoniasta siten, että tulehdusinfiltraatti on diffuusia, kun taas bronkopneumoniassa tulehdusinfiltraatti keskittyy fokaalisesti keuhkoputkien ympäristöön. Myöskin alveoleissa nähtävä fibriini on ominaista lobaaripneumonialle. Näyte, HE-värjäys.