not available not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

Follicular Cyst (Ovary)
   
Follicular Cyst (Ovary) 40x
   
Follicular Cyst (Ovary) 200x
   
Munasarja
   

Follicular cyst (folliculus cysticus ovarii) 200x

Kystan seinämässä tavataan Graafin follikkelille ominaiset kerrokset. Ulompi kerros on theca-kerros, joka puolestaan jakaantuu theca-externaan (valkoinen nuolenkärki) ja theca-internaan (musta nuolenkärki). Theca-externassa on tihentynyttä ovarion stroomasolukkoa ja theca-internan tuntee sen runsaasta verisuonipitoisuudesta. Sisempi kerros on granulosasolukerros, jossa todetaan kookkaita polygonaalisia sentraalisen tuman omaavia granulosasoluja. Kerros on usean solun paksuinen. 200x suurennos, HE-värjäys.