not available not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Frontpage / General Pathology / Cell Injury / Fatty Degeneration / Fatty Degeneration Sample
level 1

Fatty Degeneration Sample
   
Fatty Degeneration 40x
   
Fatty Degeneration 100x
   
Fatty Degeneration 400x
   
Maksa
   

Fatty Degeneration (Degeneratio Adiposa Hepatis) Sample

Maksanäytteessä rasvoittuminen on lievää - kohtalaista. Vaaleat alueet (nuolenkärjet) näytteessä ovat rasvottuneiden maksasolujen ryppäitä. Solujen sisäinen rasva on liuennut näytteen käsittelyn aikana pois, jolloin jäljelle on jäänyt vain tyhjä kohta. Näyte, HE-värjäys.