not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

sivusto123
Adenoma
   
sivusto123
Adenoma 20x
   
sivusto123
Adenoma 40x
   
sivusto123
Adenoma 100x
   
sivusto123
Adenoma 200x
   
sivusto123
Adenoma 400x
   
sivusto123
Paksusuoli
   

Adenoma (adenoma tubulare coli) 200x

Rauhasputkien epiteelissä todetaan tumien pinoutumista ja joitakin mitooseja (nuolenkärjet). Tumat ovat hyperkromaattisia ja tumien koon vaihtelua tavataan. Tumien polariteetti on kuitenkin säilynyt eli tumat ovat orientoituneet epiteelin suhteen. Todetaankin lievää dysplasiaa. Kasvainsolukkoa ei tavata muscularis mucosaen alapuolella. 200x suurennos, HE-värjäys.

 
 
Accessibility Feedback