not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

sivusto123
Abortion
   
sivusto123
Abortion 40x
   
sivusto123
Abortion 100x A
   
sivusto123
Abortion 100x B
   
sivusto123
Abortion 400x
   
sivusto123
Istukka
   

Abortion (Abortus) 40x

Kaavintanäytteestä löytyy fetaalisen plasentan osista villuksia (*), joita reunustaa kaksikerroksinen trofoblastisolukko. Villusten strooma on löyhää mesenkymaalista niukkasoluista kudosta. Maternaalisessa (endometriumista peräisin) plasentassa (#) nähdään muuntuneita endometriumin alueita, joissa näkyy selvä dekiduaalinen muutos. Endometriumilla nähdään sekretoivia rauhasia. 40x suurennos, HE-värjäys.

 
 
Accessibility Feedback