not available not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
level 1

Carcinoma (Esophagus)
   
Carcinoma (Esophagus) 100x
   
Carcinoma (Esophagus) 200x
   
Carcinoma (Esophagus) 400x
   
Squamous Cell Carcinoma (Esophagus)
   
Ruokatorvi
   

Carcinoma (Carcinoma squmocellulare oesophagi) 400x

Kasvainsolut ovat kookkaita, soluissa ja tumissa on runsaasti muodon ja koon vaihtelua. Lisäksi kasvainsolujen välissä voidaan eroittaa soluvälisiltoja. Tumat ovat usein hyperkromaattisia ja nukleolit ovat prominentteja (nuolenkärjet). Mitooseja näytteessä todetaan runsaasti, osa näistä on atyyppisiä (ympyröity). 400x suurennos, HE-värjäys.