not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Nervsystem / Nervcelltyper
klass 1

Nervcelltyper, hermosolu tyypit

Ur morfologisk synpunkt kan nervcellerna indelas i :

1. multipolära neuroner
2. bipolära neuroner
3. unipolära (det vill säga pseudounipolära neuroner)