not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Kasvu / Solusykli / Solunjakautumisen vaiheita
Kuva

Solunjakautumisen vaiheita

  

Kuvissa fluoresenssivärjättyjä soluja solunjakautumisen eri vaiheissa. DNA erottuu kuvissa punaisena ja tumasukkulan rihmat vihreinä. Kuvista nähdään kuinka tumasukkulan rihmat vetävät solunjakautumisen aikana kahdentuneet kromosomit erilleen.