not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Kasvu / Solusykli / Solunjakautuminen / Mitoosin metafaasi
Kuva

Mitoosin metafaasi

Kuvassa keskellä mitoosin metafaasivaiheessa oleva solu.