not available not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Kasvu / Solusykli / Solunjakautuminen / Mitoosin interfaasi ja profaasi
taso 1

Mitoosin interfaasi ja profaasi

 

Kuvassa vasemmanpuoleinen solu on interfaasin loppuvaiheessa ja oikeanpuoleinen profaasissa.