not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Kasvu / Solusykli / Solunjakautuminen / Meioosin diploteeni
Kuva

Meioosin diploteeni

Valomikroskooppikuva meioosin I jaon profaasin diploteeni-vaiheen solusta. Kiasmakohdat pitävät homologisia kromosomeja yhdessä.