not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Kuva

Myotuubi

Konfokaalimikroskooppikuva myotuubista. Punaisena näkyy PDI, joka ER-markkeri. Solun sisällä näkyy jo useita tumia. Tumat erottuvat tummempina alueina.