not available fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Lihaskudos / Poikkijuovainen lihas / Lihas-jänneliitos
taso 2

Solun pää
   
Sormimaisia ulokkeita
   

Lihas-jänneliitos (eli MTJ eli myotendous junction)

Lihas-jänneliitos rakentuu aktiinifilamenttien päistä, aktiinia sitovista proteiineista, jotka niputtavat aktiinit yhteen, proteiineista, jotka liittävät aktiinifilamenttiniput sarkolemmaan, transmembraanisista proteiineista, jotka liittyvät ekstrasellulaarisiin rakenteisiin, tyvikalvosta ja proteiineista, jotka liittävät tyvikalvon kollageenipitoiseen matriksiin sen ulkopuolella.