not available fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Myoblasteja
   
Myotuubi
   
Satelliittisolu, EM-kuva
   

Poikkijuovaisten lihassolujen kehitys

Embryologisen kehityksen aikana tietyt mesenkymaaliset solut erilaistuvat pitkiksi, yksitumaisiksi luurankolihassolujen prekursoreiksi. Näitä prekursorisoluja kutsutaan myoblasteiksi. Myoblastit lisääntyvät mitoottisesti ja yhdistyvät muodostaen pitkiä monitumaisia myotuubeiksi kutsuttuja soluja. Myotuubien sisään aletaan syntetisoida supistumiskoneiston proteiineja. Myoblastien fuusio myotuubiksi edellytää solukalvojen ja soluorganellien dramaattista uudelleen järjestäytymistä. Myös uusia lihassolulle tyypillisiä rakenteita, kuten sarkolemma, sarkoplasminen solulimakalvosto ja t-tubulukset, syntyy.

 

Lihasvaurioiden korjaantuminen

Kypsät lihasolut eivät enää jakaannu, mutta pienet lihasvauriot voivat korjaantua aikuisten lihassolujen sekaan jääneiden satelliittisoluiksi kutsuttujen kantasolujen lisääntyessä. Satelliittisolut sijaitsevat lihassyyn solukavon ja tyvikalvon välissä. Satelliittisolut aktivoituvat sarkolemman vauriossa ja lihassyyn nekroosissa. Satelliittisolut lisääntyvät ja erilaistuvat myoblasteiksi. Kunhan tyvikalvo on säilynyt ehjänä ne fuusioituvat myotuubeiksi ja lopulta kypsäksi lihassyyksi samaan tapaan embryologisen myogeneesin kanssa. Kuitenkin jos tyvikalvo on vahingoittunut, arpikudos korvaa vahingoittuneen alueen.