not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Näytteenvalmistus / Värjäysmenetelmät / Hematoksyliini-eosiini
taso 1

Hematoksyliini- eosiini, Hematoxylin-eosinPoikittainen leike koiran ohutsuolesta. Hematoksyliini-eosiini (H&E) värjäyksessä solujen tumien väri vaihtelee sinisestä lähes mustaan ja solulima on vaaleanpunaista. Tässä leikkeessä näkyvät rengasmaisen lihaskerroksen tumat tyypillisesti litistyneinä.

S = serosa
Me long = muscularis externa, pitkittäinen lihaskerros
Me cirk   = muscularis externa, rangasmainen lihaskerros
Sm = submukoosassa on paljon sidekudosta
v = laskimo
Lk = Lieberkühnin krypta
Lp = lamina propria
e = lieriöepiteeli
L = luumen, suolen sisäosa