not available fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Ruoansulatus / Suu / Hammas
taso 2

Hammas, tand, tooth, dens

Jokainen hammas muodostuu kruunusta ja yhdestä tai useammasta juuresta. Kruunua peittävät kalsifioituneet kerrokset dentiiniä ja kiillettä. Juuren ulkopintaa kutsutaan sementiksi, joka on ohutta, dentiinin pinnalla sijaitsevaa, juuren kärkeä kohti paksuuntuvaa amorfista kalkkeutunutta kudosta. Dentiini muodostaa hampaan rungon ja ympäröi pehmytkudoksen täyttämää onteloa, hammasydintä (lat. pulpa dentis). Hammasytimen ontelo avautuu hampaan juurenpuoleiseen päähän juurikanavana (lat. canalis radicis dentis), jota pitkin kulkevat hampaan verisuonet, hermot ja imusuonet.