not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Hermosto / Ääreishermosto / Autonominen hermosolmuke
taso 1

Autonominen ganglio 2
   
Autonominen ganglio, ihminen
   

Autonominen hermosolmuke eli autonominen ganglio

 

Autonominen ganglio, ihmisen kervikaaliganglio, 3 % glutaraldehydi, OsO4, eponleike, toluidiinisinivärjäys, ×100

  

Sympaattisen hermorungon kervikaaliganglio muodostuu multipolaarisista neuroneista (MN), joilla on yksi aksoni ja kaksi tai useampia dendriittejä (ei näy kuvassa). Gangliossa näkyy myös hermosyiden ja sidekudoksen muodostamaa rakennetta (nuoli). (Sami Purmonen, TaY)

 

MN; multipolaarinen neuroni

Nuoli; hermosyitä ja sidekudosta